CSR

Nexans sitoutuu hiilineutraaliuteen vuoteen 2030 mennessä

19.10.2020
Nexans commits to being carbon neutral by 2030

Sähkön maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, mikä asettaa useita haasteita sähköistyshankkeille. Nexans on näiden kysymysten ytimessä. Nexans on tietoinen vastuustaan sähköistämiseen ja on toiminnallisesti sitoutunut saavuttamaan tämän tavoitteen. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti ensimmäisessä Climate Day -tapahtumassaan olevansa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Nexans aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden selkeästi määritellyn etenemissuunnitelmansa avulla:

 

  • Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuosittain keskimäärin 4,2 %, erityisesti soveltamisaloilla 1&21
  • 100% tuotantopaikoista sertifioidaan standardin ISO 14001 mukaan;
  • 100% tuotantojätteestä kierrätetään;
  • 100 % T&K-hankkeista omistetaan energiatehokkuudelle ja energiasiirtymälle tukemaan ekosuunnittelua ja vähähiilisiä tarjouksia;
  • Logistiset virrat optimoidaan käyttämällä multimodaalikuljetuksia a lyhyempiä toimitusreittejä;
  • 100% Nexans-kaapelirummuista liitetään  IoT-tekniikoilla2 ja valmistetaan kierrätettäviksi;
  • 100% Nexansin työntekijöiden autokannasta vaihdetaan joko hybridi- tai sähköajoneuvoihin;
  • Uusiutuvaa energiaa käytetään kaikilla toimipaikoilla joko hiiletöntä energiaa paikallisesti tuottamalla tai ostamalla;
  • Energiatehokkuusratkaisut otetaan käyttöön kaikissa toimipaikoissa. 

 

Nexans ottaa huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Pariisin sopimuksissa (COP21) asetetun sitoumuksen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen vuoteen 2030 mennessä, ja sitoutuu entistäkin tiukemmin konkreettisiin toimiin ilmaston lämpenemisen estämiseksi.

“ Sitoutumisemme hiilineutraaliuteen koskee kaikkia yrityksemme osa-alueita aina tuotteiden valmistuksesta, innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisestä, päivittäisen toiminnan johtamisesta raaka-aineiden käyttöön ja työtapoihin. Kaikki Nexans-tiimit on mobilisoitu ja ne sitoutuvat tähän päämäärään sekä yksittäin että yhdessä. Tämä sitoumuksemme on yritysjohtamisfilosofiamme ytimessä: Ihmiset, Planeetta,Voitto."

"Vahvistamme kulttuurista, teollista ja kaupallista vastuutamme ja sitoutumistamme enemmän kuin koskaan, koska olemme tietoisia siitä, että toimillamme sekä tuotannollamme, tuotteillamme ja palveluillamme on välitön vaikutus ilmastokysymyksiin ”

Christopher Guérin

Nexansin toimitusjohtaja

Olemme Nexans
Missiomme on olla keskeinen operatiivinen johtaja maailman sähköistämisessä ja johtaa kulkua kohti puhdasta ja kierrättävää energiankulutusta tulevina vuosikymmeninä. Uskomme, että sähköstä tulee hiilestä irtautumisen tärkein voimavara.  

1Tätä tavoitetta sovelletaan aloille 1 ja 2, siihen osaan soveltamisalaa 3, joka koskee liikematkustusmatkaa sekä tuotettua jätettä sekä tuotantoketjun alku- ja loppupään kuljetuksia, sellaisena kuin se on määritelty ghg-pöytäkirjassa,

2 IoT: Internet of Things, esineiden internet

Lue lisää :

Kontaktisi

Gabriella Myrén

Communication and Event Manager Nordics

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje