Rahoitus

Vuoden 2021 kokonaistuotto

4.3.2022

Onnistunut muutos. Vauhdilla kohti täysimittaista sähköistymistä.

 

  • Vahva suoritus vuonna 2021 kaikissa liiketoiminnoissa myötävaikuttaa erinomaiseen käyttökatteeseen, vapaaseen kassavirtaan ja sijoitetun pääoman tuottoon.
  • Laadukas 2,2 miljardin euron oikaistu merenalaisten suurjännitekaapeleiden kehitysjono, joka kuvastaa ainutlaatuista riski-hyötymallia.
  • Uuden strategisen suunnitelman mukaisesti aloitettiin investointi Haldenin tehtaan kapasiteetin laajentamiseen.
  • Nettotulojen kasvu 164 miljoonaa euroa kuparin hinnannousun tukemana.
  • Ehdotettu osinko 1,2 euroa osakkeelta, nousee 0,7 euroa vuoden 2020 määrästä.
  • ESG-sitoumuksemme ovat hyvällä mallilla ja Marc Grynbergin ”ilmastojohtajaksi” nimittämisen ansiosta vahvistumassa.
  • Onnistunut käänne parempaan, kun Nexans päättää muutoksen ensimmäisen vaiheen, ”Uusi Nexans”, ja kulkee vauhdilla kohti sähköistymistä konsernin aloittaessa toisen vaiheen, ”Muutoksen tuulet”.

 

Vakiomyynti[1] kasvoi 8,3 % orgaanisesta kasvusta[2] vuodentakaisesta 6 054 miljoonaan euroon vuonna 2021, ja vakaa neljäs neljännes kasvoi 8,5 %, jota tukevat vahva kysyntä, positiivinen yhdistelmä/hinta-hallinta ja suurjännitehankkeiden vuoden lopun kasvu  projektin vaiheistuksen mukaisesti.

Tämänhetkinen myynti 7 374 miljoonaa euroa vuonna 2021, muutos +26 % vuoteen 2020 verrattuna kuparin hintainflaation vuoksi.

Käyttökate 463 miljoonaa euroa ja käyttökatemarginaali 7,6 %, +157 bps vuoteen 2020 verrattuna, valikoivan kasvun, raaka-aineiden tehokkaan käsittelyn, hintojen nousun, rakenteellisen kompleksisuuden ja kustannusten vähentämisen ansiosta Uusi Nexans -muutossuunnitelman tuella.

Sijoitetun pääoman tuotto[3] 16,4 % joulukuun 2021 lopussa strategisista pääomamenoista huolimatta.

Huomattava vapaa kassavirta[4] 179 miljoonaa euroa, ylitti odotukset ja kuvastaa konsernin SHIFT-muutosta, tiukkaa käyttöpääoman hallintaa ja käteisen tuottamisen ajattelutapaa.

Vakaa tase, nettovelka ennätyksellisen alhainen 74 miljoonaa euroa, mikä tarkoittaa 0,2-kertaisen käyttökatteen vähimmäisomavaraisuusastetta ja tukee Nexansin vuosien 2022–2024 strategista tavoitetta.

Laadukas 2,2 miljardin euron oikaistu merenalaisten suurjännitekaapeleiden kehitysjono[5], joka kuvastaa ainutlaatuista riski-hyötymallia, vankkaa kokemusta ja pääasiallisia varoja, joista parhaita ovat konsernin hankkeet, kuten Empire Winds, Thyrrhenian Links, Moray West ja South Fork.

Huippuluokan Nexans Aurora -alus ja Charlestonin tehdas Yhdysvalloissa, suurjännitehankkeiden strategiset pääomamenot, täysin toiminnassa vuoden 2021 neljännellä neljänneksellä.

Vuoden 2022 ohjeistus julkistettu: Käyttökate 500–540 miljoonaan euroon ja normalisoitu vapaa kassavirta 150–200 miljoonaa euroa.

“ Vuoden 2021 tulos kuvaa täydellistä linjaustamme marraskuussa 2018 esiteltyyn 10-vuotiseen teollisuuskatsoksemme kanssa, jonka osalta olemme sulkeneet ensimmäisen luvun. Olemme nyt valmiita toiseen vaiheeseen, tekemään yhtiöstä täysimittaisen sähköistymisen digitaalisen toimijan. Olemme luottavaisia ja päättäväisiä. Vuodet 2022–2024 kattava Muutoksen tuulet -strategiamme on hyvin määritelty, ja etenemissuunnitelmamme on laadittu täydellisesti. Pyrimme tavoitteeseemme ja toteutamme toimintasuunnitelmamme askel askeleelta yhtä täsmällisesti ja menestyksekkäästi kuin kolmen viime vuoden aikana. Nexans seisoo vankalla pohjalla, olemme vahvasti mukana energia-alan siirtymävaiheessa ja vapautamme yhtiön koko potentiaalin. ”

Christopher Guérin

Nexans’ Chief Executive Officer

Alaviitteet

[1] Tasatakseen muiden kuin rautametallien hintojen vaihtelujen vaikutusta ja arvioidakseen siten taustalla olevaa myyntisuuntausta Nexans laskee myyntinsä myös kuparin (vakiohinta 5 000 €/t) ja alumiinin (vakiohinta 1 200 €/t) vakiohinnoilla.

[2] Vuoden 2020 myyntiluku, jota käytettiin samankaltaisiin vertailuihin, vastaa myyntiä muiden kuin rautametallien vakiohinnoilla, oikaistuna valuuttakurssien vaikutusten ja konsolidoinnin laajuuden muutosten perusteella. Valuuttakurssit ja konsolidoinnin laajuuden muutokset vaikuttivat muiden kuin rautametallien vakiohintaan 38 miljoonalla eurolla ja -158 miljoonalla eurolla.

[3] 12 kuukauden käyttökateprosentti kauden lopussa käytetty pääoma ilman kilpailunrajoituksia.

[4] Lukuun ottamatta yritysjärjestelyjä ja oman pääoman ehtoisia toimia.

[5] Oikaistu merenalaisten kaapeleiden kehitysjono, mukaan lukien sopimukset, joiden täytäntöönpano on varmistettu, mutta joita ei ole vielä pantu täytäntöön.

Kontaktisi

Gabriella Myrén

Center of Expertise Communications Manager

Ota yhteyttä

Aiheet, joista haluat saada lisätietoja:

Pakolliset kentät*

Tarkista osoite uudestaan.

Sähköpostiosoitteessa voi olla vain yksi @

Henkilötietosuoja

Sinulla on oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä ja käyttöä markkinoinnissa tai kaupallisissa tarkoituksissa.

Kiitos!

Kiitos että otit yhteyttä. Otamme piakkoin yhteyttä.

Virhe

Syntyi virhe. Yritä uudestaan.

Sulje