Nexans voittaa 150 miljoonan euron Suomea ja Ruotsia yhdistävän merivoimakaapelin urakkasopimuksen

Kapasiteetiltaan toistaiseksi suurin Nexansin valmistama HVDC-kaapeli lisää 40 % Suomen ja Ruotsin välistä sähkönsiirtokapasiteettia

19.3.2008 – Nexans on saanut arvoltaan noin 150 miljoonan euron sopimuksen kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:ltä ja Svenska Kraftnätiltä, joka valtion sähköyhtiönä hoitaa Ruotsin kantaverkkoa. Sopimus koskee suurjännitteisen tasavirtamerikaapelin (HVDC) valmistusta ja asennusta Fenno-Skan 2:een eli uuteen Suomen ja Ruotsin välille tulevaan voimakaapeliin.

Fenno-Skan 2 HVDC-projekti muodostaa uuden 800 megawatin, 500 kilovoltin merenalaisen sähkönsiirtoyhteyden 200 kilometrin matkalle Pohjanlahden poikki Etelä-Suomen ja Ruotsin välille. Se muodostaa kaksinapaisen järjestelmän olemassa olevan vuonna 1989 käyttöön otetun 550 MW:n, 400 kV:n Fenno-Skan-siirtoyhteyden kanssa ja näin ollen lisää sähkönsiirtokapasiteettia 40 % maiden välillä. Pohjoismaisten sähkömarkkinoiden toimivuus paranee, ja uusi kaapeli vähentää myös Pohjoismaisten verkkojen siirtohäviöitä ja parantaa sähköjärjestelmän turvallisuutta.

Nexans toimittaa noin 200 km öljykyllästeistä MIND-erikoiskaapelia (Mass Impregnated Non-Draining) Fenno-Skan 2 -siirtoyhteyden merenalaisia ja maalla olevia osia varten. Kun kuparilangan poikkipinta-ala on 2 000 mm2, kyseessä on kapasiteetiltaan suurin Nexansin valmistama HVDC-kaapeli toistaiseksi.

Nexans aloittaa Fenno-Skan 2 -kaapelin valmistamisen Norjassa olevalla Haldenin tehtaalla syksyllä 2009. Nexansin oma kaapelinlaskualus CS Skagerrak suorittaa merikaapelin asennuksen maksimissaan 100 metrin syvyyteen, ja suunnitelman mukaan se tapahtuu keväällä 2011. Kaapeli toimitetaan kahtena noin 100 kilometrin yhtenäisenä kappaleena, joten merellä olevaan kaapeliin tulee vain yksi jatkos.

"Fenno-Skan 2 -hankkeen sopimus vahvistaa Nexansin asemaa hi-tech-meriyhteyskaapelien valmistajana ja asentajana" sanoi Nexansin suurjännitetoimintojen toimitusjohtaja Patrick Barth. Hän jatkoi: "Tämä uusi hanke korostaa sitä tosiasiaa, että tänä päivänä kansainväliset sähköyhteydet ovat yksi tärkeimmistä tekijöistä energiamarkkinoilla kautta maailman".

 Fenno power cable Finland Sweden

 

Aiheeseen liittyvät dokumentit

Yhteyshenkilönne

Michael Raikula Erikois- ja Ajoneuvokaapelit
Puhelin 040 1842263
michael.raikula@nexans.com
Michel Gédéon Sijoittajasuhteet
Puhelin +33 1 78 15 05 41
Michel.Gedeon@nexans.com

Nexans tietoutta

Nexans on maailmanlaajuinen johtava kaapeliteollisuuden yritys ja tarjoaa voimansiirto painopistealueena laajan valikoiman kaapeleita ja kaapelijärjestelmäratkaisuja infrastruktuurin, teollisuuden, asentamisen ja lähiverkkojen (LAN) tarpeita varten. Nexans keskittyy useille markkinasegmenteille sähkö- ja televerkoista, teistä ja rautateistä laivanrakennukseen, öljy- ja kaasuteollisuuteen, ydinvoimaan, ajoneuvoteollisuuteen, elektroniikkaan, avaruustekniikkaan, materiaalinkäsittelyyn ja automaatioon. Nexansilla on teollisuutta 39 maassa ja kaupallista toimintaa kaikkialla maailmassa. Työntekijöitä on 23.500 ja vuonna 2008 myynti oli 6.8 miljardia euroa. Nexans noteerataan NYSE Euronext pörssissä Pariisissa. Lisätietoja on osoitteessa www.nexans.com