NEXANS SITOUTUU HIILINEUTRAALIUTEEN VUOTEEN 2030 MENNESSÄ

​Nexans on pitkäaikainen toimija maailman kestävässä sähköistysprosessissa. Suurten teollisuusryhmien siirtyminen hiilestä irtautumiseen energiataloudessa on tärkeämpää kuin koskaan ennen.

Commitments_500
 
Sähkön maailmanlaajuinen kysyntä jatkaa kasvuaan, mikä asettaa useita haasteita sähköistyshankkeille. Nexans on näiden kysymysten ytimessä. Nexans on tietoinen vastuustaan sähköistämiseen ja on toiminnallisesti sitoutunut saavuttamaan tämän tavoitteen. Tämän vuoksi yhtiö ilmoitti ensimmäisessä Climate Day -tapahtumassaan olevansa hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Nexans aikoo saavuttaa hiilineutraaliuden selkeästi määritellyn etenemissuunnitelmansa avulla:
 
  • Yrityksen kasvihuonekaasupäästöjä vähennetään vuosittain keskimäärin 4,2 %, erityisesti soveltamisaloilla 1&21
  • 100% tuotantopaikoista sertifioidaan standardin ISO 14001 mukaan;
  • 100% tuotantojätteestä kierrätetään;
  • 100 % T&K-hankkeista omistetaan energiatehokkuudelle ja energiasiirtymälle tukemaan ekosuunnittelua ja vähähiilisiä tarjouksia;
  • Logistiset virrat optimoidaan käyttämällä multimodaalikuljetuksia a lyhyempiä toimitusreittejä;
  • 100% Nexans-kaapelirummuista liitetään  IoT-tekniikoilla2 ja valmistetaan kierrätettäviksi;
  • 100% Nexansin työntekijöiden autokannasta vaihdetaan joko hybridi- tai sähköajoneuvoihin;
  • Uusiutuvaa energiaa käytetään kaikilla toimipaikoilla joko hiiletöntä energiaa paikallisesti tuottamalla tai ostamalla;
  • Energiatehokkuusratkaisut otetaan käyttöön kaikissa toimipaikoissa. 
 
Nexans ottaa huomioon Euroopan vihreän kehityksen ohjelmassa ja Pariisin sopimuksissa (COP21) asetetun sitoumuksen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 celsiusasteeseen vuoteen 2030 mennessä, ja sitoutuu entistäkin tiukemmin konkreettisiin toimiin ilmaston lämpenemisen estämiseksi.
 
Christopher Guérin, Nexansin toimitusjohtaja, sanoi: “Sitoutumisemme hiilineutraaliuteen koskee kaikkia yrityksemme osa-alueita aina tuotteiden valmistuksesta, innovaatioiden ja ratkaisujen kehittämisestä, päivittäisen toiminnan johtamisesta raaka-aineiden käyttöön ja työtapoihin. Kaikki Nexans-tiimit on mobilisoitu ja ne sitoutuvat tähän päämäärään sekä yksittäin että yhdessä. Tämä sitoumuksemme on yritysjohtamisfilosofiamme ytimessä: Ihmiset, Planeetta,Voitto." 
 
"Vahvistamme kulttuurista, teollista ja kaupallista vastuutamme ja sitoutumistamme enemmän kuin koskaan, koska olemme tietoisia siitä, että toimillamme sekä tuotannollamme, tuotteillamme ja palveluillamme on välitön vaikutus ilmastokysymyksiin." 
 
Olemme Nexans.
Missiomme on olla keskeinen operatiivinen johtaja maailman sähköistämisessä ja johtaa kulkua kohti puhdasta ja kierrättävää energiankulutusta tulevina vuosikymmeninä. Uskomme, että sähköstä tulee hiilestä irtautumisen tärkein voimavara.  
                                                                                                                                              

1Tätä tavoitetta sovelletaan aloille 1 ja 2, siihen osaan soveltamisalaa 3, joka koskee liikematkustusmatkaa sekä tuotettua jätettä sekä tuotantoketjun alku- ja loppupään kuljetuksia, sellaisena kuin se on määritelty ghg-pöytäkirjassa https://ghgprotocol.org 

2 IoT: Internet of Things, esineiden internet

Yhteyshenkilönne

Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com
Catherine Garipoglu Communication
Puhelin + 33 (0)1 78 15 04 78
catherine.garipoglu@nexans.com
Minaa El Baz Communication
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 65
minaa.el_baz@nexans.com

Nexans yhtiönä 2020

Nexans on tärkeä tekijä maailman siirtyessä käyttämään yhdistyneempää ja kestävämpää tulevaisuuden energiaa. Yli 120 vuoden ajan konserni on tuonut eloa energiaan tarjoamalla asiakkaille edistyksellisiä kaapelitekniikoita sähkön- ja tiedonsiirtoon. Nykyään Nexans tarjoaa asiakkailleen kaapelien ohella täydellistä palvelua, jossa hyödynnetään digitaalista tekniikkaa kriittisten laitteistojen suorituskyvyn ja tehokkuuden maksimoimiseksi. Konserni suunnittelee ratkaisuja ja palveluja koko neljän liiketoiminta-alueen arvoketjulle, johon kuuluvat rakentaminen ja toimialueet (mukaan lukien sähkö- ja kaasuyhtiöt sekä sähköajoneuvot), suurjännite ja projektit (käsittäen merituulipuistot, merenalaiset siirtoyhteydet, maanpäällinen suurjännite), teleliikenne ja data (käsittäen tiedonsiirron, teleliikenneverkot, skaalautuvat palvelinkeskukset, LAN) sekä teollisuus ja ratkaisut (mukaan lukien uusiutuva energia, kuljetus, öljy ja kaasu, automaatio, ym.). Yrityksen yhteiskuntavastuu on Nexansin liiketoimintoja ja sisäisiä käytäntöjä ohjaava periaate. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan tuottajana säätiön tukemaan kestävän kehityksen toimia, jotka lisäävät energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille maailmalla. Konsernin sitoutuminen eettisten, kestävien ja korkealaatuisten kaapelien kehittämiseen ohjaa sen aktiivista osallistumista useisiin johtaviin teollisuusjärjestöihin, mukaan lukien mm. Europacable, NEMA, ICF ja CIGRE. Nexans työllistää lähes 26 000 henkilöä ja sillä on teollisuutta 34 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman. Vuonna 2019 konsernin liikevaihto oli 6,7 miljardia euroa. Nexans on listattu Pariisin Euronext-pörssiin, osastolle A. Lisätietoa löytyy sivustolta: www.nexans.fi

www.nexans.com