Nexansin sähköumbilikaalit ovat ratkaisevassa roolissa Ormen Lange -hankkeen 3. vaiheessa

Nexans toimittaa 240 km sähköumbilikaaleja sähköistämään ja ohjaamaan innovatiivista ja monivaiheista paineistusjärjestelmää Norjan toiseksi suurimmalle kaasukentälle sen käyttöiän pidentämiseksi.

Nexans Aurora 200Sähköumbilikaalit valmistetaan Nexansin Norjan tehtaalla Haldenissa ja asennetaan Nexansin uudella kaapelinlaskualuksella Auroralla 2023.
 
La Défense, Pariisi, 28.11.2019 – Nexans on tänään ilmoittanut saaneensa urakan Schlumbergeriin kuuluvalta meriteknologioita, tuotanto- ja prosessointijärjestelmiä edustavalta OneSubsea®-yhtiöltä kahden 120 km pituisen sähköumbilikaalin suunnittelusta, valmistuksesta ja toimituksesta merenalaiseen, monivaiheiseen paineistusjärjestelmään. Järjestelmä pidentää Ormen Langen käyttöikää, joka on Norjan toiseksi suurin kaasukenttä ja tuottaa 20 % Britannian kaasutarpeista.
Norjan merellä sijaitseva Ormen Langen kaasukenttä tuottaa noin 70 miljoonaa kuutiometriä kaasua päivässä ja se toimitetaan putkia pitkin Nyhamnan käsittelylaitokselle. Sitten se puhdistetaan ja kuljetetaan Britanniaan yhtä maailman pisintä (n. 1 200 km) meriputkistoa pitkin.
 
OneSubsean monivaiheinen paineistusjärjestelmä on innovatiivista teknologiaa, joka on kehitetty kaasunpaineen lisäämiseksi. OneSubsea ja sen Subsea Integration Alliance -kumppani Subsea 7 toimittavat ja asentavat kaksi 16 megawatin merenalaista paineistusasemaa, jotka on kytketty olemassa oleviin jakoputkiin ja putkistoihin 850 metrin syvyydessä. Järjestelmä saa sähköt ja ohjaukset Nyhamnan kaasunkäsittelylaitokselta, joka sijaitsee 120 km:n päässä merikohteesta. 
 
Nexans toimittaa sähköumbilikaalit, jotka sisältävät kaikki tarvittavat 52 kV:n sähkö-, hydrauliikka- ja valokuituelementit paineistusaseman sähköistämiseksi ja ohjaamiseksi.
Meri- ja maajärjestelmien liiketoimintaryhmän varatoimitusjohtaja Vincent Dessale Nexansilta sanoi: "Olemme erittäin tyytyväisiä, että OneSubsea antoi meille kokonaisvastuu-urakan tähän mullistavaan merenalaiseen monivaiheiseen paineistusjärjestelmään. Se vahvistaa entisestään, että Nexans on umbilikaaliteknologian eturintamassa. On myös erityisen miellyttävää olla edelleen mukana Ormen Langen kaasukentällä, koska olimme vastuussa ensimmäisen vaiheen umbilikaaleista vuonna 2007, jotka yhä ovat toiminnassa."
 
Ormen Langen sähköumbilikaalit suunnitellaan ja valmistetaan Nexansin Norjan tehtaalla Haldenissa. Toimitus ja asennus tapahtuu uudella Aurora-kaapelinlaskualuksella vuonna 2023. 

Yhteyshenkilönne

Angéline Afanoukoe Press relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 67
angeline.afanoukoe@nexans.com
Ksenia Kanareva Press relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 04 74
ksenia.kanareva@nexans.com
Marieme Diop Investor relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 05 40
marieme.diop@nexans.com
Aurelia Baudey-Vignaud Investor relations
Puhelin +33 (0)1 78 15 03 94
aurelia.baudey-vignaud@nexans.com

Nexans yhtiönä

Nexans elävöittää energiaa laajalla valikoimalla edistyksellisiä kaapelointijärjestelmiä, ratkaisuja ja innovatiivisia palveluja. Yli 120 vuoden ajan Nexans on toimittanut asiakkaille huippuluokan kaapelointi-infrastruktuuria sähkön ja data siirtoon. Tänä päivänä, kaapelien ohella, konserni neuvoo asiakkaita ja suunnittelee ratkaisuja ja palveluja, jotka maksimoivat heidän hankkeidensa suorituskykyä ja tehokkuutta neljällä pääliiketoiminta-alueella: Rakennus ja toimialueet (mukaan lukien sähkö- ja kaasuyhtiöt, sähköajoneuvot), suurjännite ja projektit (käsittäen merituulipuistot, merenalaiset siirtoyhteydet, maanpäällinen suurjännite), teleliikenne ja data (käsittäen tiedonsiirron, teleliikenneverkot, skaalautuvat palvelinkeskukset, LAN) ja teollisuus ja ratkaisut (mukaan lukien uusiutuva energia, kuljetus, öljy ja kaasu, automaatio, ym.). Yrityksen yhteiskuntavastuu on Nexansin liiketoimintoja ja sisäisiä käytäntöjä ohjaava periaate. Vuonna 2013 Nexans perusti ensimmäisenä kaapelialan tuottajana säätiön tukemaan kestävän kehityksen toimia, jotka lisäävät energian saatavuutta vähäosaisille yhteisöille maailmalla. Konsernin sitoutuminen eettisten, kestävien ja korkealaatuisten kaapelien kehittämiseen ohjaa sen aktiivista osallistumista useisiin johtaviin teollisuusjärjestöihin, mukaan lukien mm. Europacable, NEMA, ICF tai CIGRE. Nexans työllistää lähes 27 000 henkilöä ja sillä on teollisuutta 34 maassa ja kaupallista toimintaa ympäri maailman. Vuonna 2018 konsernin liikevaihto oli 6,5 miljardia euroa. Nexans on listattu Euronext Parisiin, osastolle A.

http://www.nexans.com